Тръбна метална конструкция

Метална конструкция с тръбни колони

Метални конструкции с тръбни колони и покрив от сандвич панели

Тръбна метална конструкция
Към началото