Изграждане на подстанция

Изграждане на подстанция

Към началото