Реализирани обекти

Част от реализираните от нас обекти

Изграждане на фасадно скеле
Изграждане на метална конструкция
Покриване на метална конструкция със сандвич панели
Метална конструкция с таван от сандвич панели
Изработка на колони за метална конструкция
Изграждане на хале от метална конструкция
Професионално заваряне на отговорни и сложни детайли
Качествени заварки на колони
Изработка и монтаж на метални конструкции с арки
Метални конструкции с тръбни колони
Изработка на Х-ви връзки
Метални конструкции с тръбни колони и покрив от ламарина
Изработка на носеща подпорна колона
Изработка на арки с различни размери
Изработка на ферми за метални конструкции
Изработка на Х - ви връзки
Пробиване на отвори на трудно достъпни места
Техника за монтиране на метални конструкции
Към началото