Реализирани обекти

Част от реализираните от нас обекти

Сглобяема къща от метална конструкция
Изграждане на автосервиз
Сглобяема къща от метална конструкция
Сглобяема къща от метална конструкция
Изграждане на казино
Изграждане на казино
Изграждане на подстанция
Изграждане на казино
Изграждане на подстанция
Изграждане на подстанция
Жeрета за 400 KV
Монтаж на хале
Удължител за мотокари
Обект Граф Игнатиево
Хале Димитриево
Метална конструкция
Брестник автосервиз
Казино
Примекс София
Примекс София
Примекс София
Примекс София
Паркинг фирма Чукурови
Паркинг Малка Верея
Изграждане на фасадно скеле
Изграждане на метална конструкция
Покриване на метална конструкция със сандвич панели
Метална конструкция с таван от сандвич панели
Изработка на колони за метална конструкция
Изграждане на хале от метална конструкция
Професионално заваряне на отговорни и сложни детайли
Качествени заварки на колони
Изработка и монтаж на метални конструкции с арки
Метални конструкции с тръбни колони
Изработка на Х-ви връзки
Метални конструкции с тръбни колони и покрив от ламарина
Изработка на носеща подпорна колона
Изработка на арки с различни размери
Изработка на ферми за метални конструкции
Изработка на Х - ви връзки
Пробиване на отвори на трудно достъпни места
Техника за монтиране на метални конструкции
Към началото